"Samspel med Tonrör"  

På denna kurs får du själv erfara alla
fantastiska möjligheter som Tonrören
har att erbjuda både individ och grupp.

Aldrig förr har musik, rytm och socialt
samspel varit så enkelt, stimulerande
och roligt att lära och vidareutveckla.
   
Lennart Hallström, författare till
"Tonrörsboken", leder kursen på sitt
pedagogiska och entusiastiska sätt.

Information och Anmälan:

DJEMBE CENTER / Lennart Hallström
Bondegatan 90 / Skarpnäcks Allé 60
08-612 17 82 info@boomwhacker.com

· Hur man använder Tonrör
· Samspel i grupp / metodik
· Tonlekar / tonövning
· Rytmövning / polyrytmik
· Melodispel / barnvisor
· Improvisation / komposition

Halvdag/Kväll (3 tim): 300 kr/pers + moms

Introduktion (1 tim): 150 kr/pers + moms

Kursen utgår från "Tonrörsboken" och kan
antingen hållas i Djembe Centers lokaler
på Söder i Stockholm, eller på er egen
arbetsplats om ni är minst 10 deltagare.
"Rörelse, drama och musik"  

Syftet med denna kurs är att du ska få
inspiration och nya idéer inför arbetet
med barn i förskoleåldern. Kursen ger
dig kunskap om hur du ska utveckla
barnens kreativitet, leklust och fantasi.

Kursledare Maria Cario, pedagog, med
lång erfarenhet inom radio och förskola.
Maria Cario har under många år hållit
kurser som varit mycket uppskattade.

Lennart Hallström, rytmlärare,
läroboksförfattare och musiker,
ackompanjerar och assisterar.

Heldag 9-16: 950 kr/pers + moms,
lärarhandledning ingår i priset

Halvdag 18-21: 550 kr/pers + moms,
lärarhandledning ingår i priset

Vi kan förlägga utbildningen till din
arbetsplats vid minst 15 deltagare.
  
Information och Anmälan:
BARNFORUM FORTBILDNING
Lammholmsbacken 89
127 49 Skärholmen
Tel: 08 - 744 20 46
barnforum@hotmail.com

· Metodik
· Drama / rörelse
· Rim och ramsor
· Gruppdynamiska övningar
· Sång
· Danslekar
· Språkövningar
· Rytminstrument / Djembe / Tonrör
· Koncentration / avslappningsövningar
· Fantasi och improvisationsövningar
· Pedagogiska tips och idéer

Stockholm
Örebro
Norrköping
Uppsala
Västerås

Kontakta Barnforum för aktuella datum.

Våra kurser hålls alltid i centralt belägna
lokaler i respektive stad. (Vi kan förlägga
utbildningen till er egen arbetsplats vid
minst 15 deltagare.)

 

w w w . b o o m w h a c k e r . c o m


Lennart Hallström    info@boomwhacker.com    Tel 08 - 612 17 82   
 
Tonrörsnoter