BESTÄLLNING
Pris/set
Antal
Frakt/set
Tonrör C-durskala (8 st)
350:-*
90:-*
Oktavlock till Tonrör (8 st)
155:-*
60:-*
Tonrörsboken
250:-*
60:-*
Tonrör Halvtonskala (5 st)
300:-*
60:-*

* Alla priser ovan är inklusive moms och totala fraktkostnaden blir aldrig mer än 150:-

TIPS: Om du skaffar dig 2 st C-durskalor och sätter Oktavlock på den
ena uppsättningen, så kan du spela samtliga melodier i Tonrörsboken!


LEVERANS TILL FAKTURA TILL *
Skola:
Namn:
Adress:
Postnr:
Ort:
Telefon: * Behöver ej fyllas
   i om den ska till
   samma adress!
Epost:

Annat:

 

 
 


Lennart Hallström    info@boomwhacker.com    Tel 08 - 612 17 82   
 
Tonrörsnoter